استاد حاج

برخی از مکروهات حین آمیزش

۲۷ تیر ۱۳۹۷

آنچه که در ذیل می آید برخی از مکروهات حین آمیزش جنسی است که مورد بغض اهل بیت علیه السلام است ودر صورت انعقاد نطفه ممکن است برای جنین و فرزند و حتی والدین مشکلاتی پیش بیاید.[۱] بنابر این لازم است به سفارشهایی که در این زمینه بیان شده توجه بیشتری صورت گیرد.

 • نگاه کردن به فرج زن که سبب کوری فرزند می شود.[۲]
 • سخن گفتن غیر از ذکر خدا که سبب لال شدن بچه می شود.
 • خضاب کردن که موجب می شود فرزند مخنث شود.
 • به همراه داشتن انگشتری که در آن ذکر خدا یا چیزی از قرآن باشد.[۳]
 • آمیزش با همسر خود اما با شهوت زنی دیگر که موجب دیوانگی فرزند می شود.[۴]
 • آمیزش در حضور کودکی که صحنه را می بیند یا کلام و نفس آنها را می شنود، چون سبب زناکار شدن کودک ناظر خواهد شد.[۵]
 • رو یا پشت به قبله بودن که لعنت خدا و ملائکه را پی دارد.[۶]
 • در بین راه و در داخل کشتی که لعنت خدا و ملائکه را در پی دارد.[۷]
 • ۹ عریان نزدیکی کردن [۸]
 • بعد از احتلام و قبل از وضو یا غسل که می تواند سبب دیوانگی فرزند شود.[۹]
 • ایستاده نزدیکی کردن که در نتیجه آن فرزند در رختخواب بول می کند.[۱۰]
 • بی وضو بودن زن باردار هنگام جماع که در اثر آن، فرزند کوردل و خسیس می شود.
 • نزدیکی در پشت بام که بچه ریاکار، منافق و بدعت گذار خواهد شد.[۱۱]
 • نزدیکی در زیر درخت میوه دار که نتیجه آن، فرزند جلاد و یا سرکرده ظلم خواهد شد.[۱۲]
 • نزدیکی در مقابل تابش مستقیم نور خورشید، که در نتیجه آن، فرزند فقیر خواهد بود تا زمانی که بمیرد.[۱۳]

منبع: کتاب استاد حاج بهشتی ص ۵۰

________________________________

[۱] . تهذیب، ج ۷، ص ۴۰۷، روایت ۱۳۵؛ الفقیه، ج ۳، ص ۴۰۴، روایت ۴۴۱۴؛ بحار، ج ۳۹، ص ۲۷۸، روایت ۸۲٫

[۲] . بحار، ج ۷۶، ص ۳۳۷، روایت ۲، باب ۶۷؛ وسایل الشیعه کتاب النکاح، ج ۷، باب ۸۵٫

[۳] . وسایل الشیعه، کتاب النکاح، ج ۷، باب ۱۰۵٫

[۴] . همان، باب ۱۸۸٫

[۵] . کافی، ج ۵، ص ۵۰۰؛ وسایل الشیعه، کتاب النکاح، ج ۷، باب ۹۴٫

[۶] . وسایل الشیعه، کتاب النکاح، ج ۷، باب ۹۸٫

 

[۷] . وسایل الشیعه، کتاب النکاح، ج ۷، باب ۹۸٫

[۸] . همان باب ۱۸۸٫

[۹] . همان، باب ۹۹٫

[۱۰] . همان، باب ۱۸۹٫

[۱۱] . همان، باب ۱۸۹٫

[۱۲] . همان، باب ۱۸۷٫

[۱۳] . وسایل الشیعه، کتاب النکاح، ج ۷، باب ۱۸۷٫